Category Archives: หม้อแปลงไฟฟ้า

ความสัมพันธ์ระหว่างหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและตัวเหนี่ยวนำ

ด้วยการเติบโตของอารยธรรมและอุตสาหกรรม เรารู้สึกทันทีถึงความจำเป็นในการส่งพลังงานเข้าสู่เครื่องจักรของเรา นั่นคือเมื่อความคิดของ ‘หม้อแปลงไฟฟ้า‘ เป็นจริง ตามชื่อที่แนะนำหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังส่งพลังงานมหาศาลเข้าสู่เครื่องมือกล หม้อแปลงไฟฟ้ามีหลายประเภทจริงๆ แต่ละรายการสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล หม้อแปลงประเภทต่างๆ ได้แก่- • หม้อแปลงไฟฟ้า • ฟลายแบ๊ค ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส • หม้อแปลงแรงดัน หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นสมาชิกของครอบครัวนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หม้อแปลงไฟฟ้าได้รับความนิยมอย่างมากจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับระบบที่ทำงานด้วยไฟฟ้า เพื่อส่งมอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้คนทั่วโลก อุตสาหกรรมต้องการแหล่งจ่ายไฟขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถจัดส่งได้โดยหม้อแปลงไฟฟ้าเท่านั้น ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนกระแสไฟที่สม่ำเสมอในอุตสาหกรรม ชักนำให้ผู้คนเลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแบบใช้ไฟฟ้านิวเคลียร์/แบบใช้ความร้อน ดูเหมือนว่าหม้อแปลงเต็มรูปแบบที่ใหญ่กว่าและทรงพลังกว่าจะช่วยให้ผู้คนก้าวทันกับธุรกิจของโลก ผู้ผลิตปฏิบัติตามวิธีการที่แม่นยำบางประการเพื่อส่งมอบหม้อแปลงที่มีคุณภาพดีขึ้น วิธีการเหล่านี้คือ- • ใช้ร่วมกับแผงป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าสถิตสำหรับการลดทอนของแรงดันไฟกระชาก สัญญาณรบกวนที่ละเอียด และทรานเซียนท์ • ต้องสร้างขึ้นเพื่อรองรับการโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้น • ควรพันขดลวดด้วยกระดาษฟอยล์เพื่อลดผลกระทบจากความร้อน • หม้อแปลงไฟฟ้าควรรวมตัวนำที่เป็นกลางซึ่งมีขนาดเป็น 2 เท่าของกระแสเฟสที่กำหนด • กรณีที่ยึดหม้อแปลงไฟฟ้าควรต่อสายดินตามประมวลกฎหมายการไฟฟ้าแห่งชาติ

Posted in หม้อแปลงไฟฟ้า | Comments Off on ความสัมพันธ์ระหว่างหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและตัวเหนี่ยวนำ